0968.66.0008

VINHOMES DREAM CITY

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Vinhomes Dream City
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup.
  • Vị trí dự án: xã Long Hưng & Nghĩa Trụ, Văn Giang, HY
  • Diện tích dự án: 457,92 ha
  • Mật độ xây dựng: 33%
  • Quy mô dân số 65.000 người
  • Tổng mức đầu tư trên 33.000 tỷ đồng